Nieuwe arts in Ndala

Van de 3 artsen die vanaf 2013-2014 in Ndala hebben gewerkt, zijn er recent helaas 2 “weggekaapt” door het ministerie van gezondheid; zij werken nu in overheidsziekenhuizen. Dat betekent dat vanaf april 2018 er nog maar 1 medical officer in Ndala werkte; Sr. Dr. Christina Mpunda. Zij verdeelde de diensten samen met de ervaren assistant medical officers Joseph Lugumila en Merius Ordass.

Gelukkig heeft zij sinds juli versterking gekregen van Fr. Dr. Paul Steve Chobo, die ondertussen wel nog veldonderzoek moet doen in het kader van zijn Master of Public Health.

Fr. Paul Chobo werkte van 2010-2012 als gezondheidscoördinator van de Katholieke kerk in het aartsbisdom Tabora. waarna hij begon aan zijn opleiding als arts. Deze opleiding is voor een deel financieel gesteund door de Tabora Stichting, evenals het huidige onderzoek.

In de plaatsingsbrief van Mgr. Paul Ruzoka, aartsbisschop van Tabora, staat beschreven dat Dr. Chobo ook pastorale werkzaamheden in de parochie van Ndala zal vervullen en op die manier de gemeenschap van Ndala zal dienen volgens het oude adagium “een gezonde geest in een gezond lichaam”.

Fr. Dr. Chobo bij het afscheid van George en Gon Joosten-Nienhuys in 2017.

2 co-assistenten uit het UMCG, samen met Fr. Dr. Chobo en Sr. Dr. Christina aan het bed bij een patiënte.