Onderzoek complicaties bij bevallingen

Geneeskunde student Olivier van der Cammen uit Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar complicaties bij bevallingen, zogenaamde “maternal near-miss”. Er zijn uniforme definities om deze complicaties te kunnen vergelijken, maar Olivier laat zien dat deze definities niet altijd toepasbaar zijn in een klein ziekenhuis als Ndala.

Twee weken nadat hij aankwam in Ndala moest hij alweer terug naar Nederlands in verband met de corona-crisis, maar met behulp van de lokale verpleegkundigen en de arts Fr. Chobo kon hij zijn onderzoek voortzetten.

Het verslag van zijn onderzoek is hier te vinden.