Nieuwe leden raad van toezicht

Per 1-1-2018 is er een nieuwe raad van toezicht ingesteld (zie “bestuur”)

Hierbij willen we de oud-bestuursleden, dhr. P. Rademacher, dhr. G.A.A.M. Bogaerts en dhr. P.J. den Boer bedanken voor hun jarenlange inzet.