Doelstelling

Ligging Tabora in Tanzania

Tabora ligt..?

Midden in Tanzania op het kruispunt van de vroegere oost-west en noord-zuid karavaanwegen van Oost Afrika. Tabora is de naam van zowel de hoofdstad als van de regio. De regio komt tevens overeen met het Aartsbisdom Tabora. De regio is 76.151 km2 groot, ruim anderhalf keer groter dan Nederland en heeft ongeveer 1,3 miljoen inwoners.

Doel van de Stichting Tabora

Het op kleine schaal ondersteunen van gezondheid, onderwijs en welzijn bevorderende initiatieven in de regio Tabora. Nadruk ligt op het ondersteunen van kleinschalige projecten in de regio in samenwerking met katholieke aartsdiocees Tabora, waar onder andere Ndala Hospital onder valt. De steun moet als “olie in de machine” dienen en niet als enige factor die het project overeind houdt. Lokale ideeën en initiatieven worden gesteund. Er worden echter ook charitatieve hulp en hulpmiddelen gegeven aan mensen die niet zonder kunnen.

De oorsprong van de stichting

De stichting werd opgericht in 1998 als een meer gestructureerde voortzetting van de steun in de rug voor Dr George P.A. Joosten, directeur van de Stichting Revalidatiegeneeskunde Zeeland (RGZ), door zijn collega’s in de directies (tegenwoordig ‘Raden van Bestuur’) van de drie Zeeuwse Ziekenhuisgroepen, toen hij in 1994 uit Zeeland vertrok om in Ndala Hospital in het Aartsbisdom Tabora van Tanzania (Oost-Afrika) te gaan werken. Na zijn pensionering in 1998 bleven hij en zijn echtgenote zich inzetten voor allerlei projecten en programma’s in de regio Tabora. Van 2001 tot en met 2017 verbleef hij samen met zijn echtgenote Gon Joosten-Nienhuys jaarlijks enige maanden in Ndala voor ondersteuning van activiteiten van de stichting Tabora in de regio. Nu de jaarlijkse bezoeken niet meer plaatsvinden zijn de langlopende projecten afgesloten en wordt meer gericht op kortlopende projecten binnen de lange samenwerking met lokale partners. Verschillende Nederlandse tropenartsen die in Ndala hebben gewoond zijn betrokken vanuit Nederland.

Volg het laatste nieuws op ons Blog

Wekelijks spreekuur Ndala:
Ndala_spreekuur_ondersteuningsprogramma_2009

Privacystatement
De Stichting Tabora beheert een systematische lijst met algemene persoonsgegevens (naam, email- en postadres en wijze van betrokkenheid, van personen die op een of andere wijze en in de ruimste zin betrokken zijn (geweest) bij het verwezenlijken van de doelstellingen. Dit met als enig doen hen op de hoogte te kunnen houden van de activiteiten van de stichting in het Catholic Archdiocese Tabora en in Ndala Hospital in het bijzonder. Het betreffen gegevens die de personen zelf beschikbaar hebben gesteld. Bezoekers van de website worden niet gevolgd en de gegevens worden aan geen enkele andere partij ter beschikking gesteld. Incidentele en regelmatige donateurs worden alleen individueel benaderd indien zij daartoe de wens te kennen hebben gegeven. Eenieder die van mening is dat zijn privacy wordt bedreigd of geschonden wordt aangeraden daarover contact op te nemen met de bestuurder.