Een traumatische bevalling – 5 jaar later

HetĀ afgelopen voorjaar kreeg Ndala 2 maanden bezoek van Jessica en Ruth, 2 studenten van de onderzoeksmaster Global Health van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij deden onderzoek naar de lange-termijn gevolgen van een gecompliceerde bevalling. Hiervoor zijn zij met een piki piki (motorfiets) naar dorpen in de omgeving van Ndala gereden om te praten met vrouwen en hun echtgenoten, 6-7 jaar na een gecompliceerd verlopen bevalling (ernstige zwangerschapvergiftiging).

Het onderzoek is in samenwerking met dr. George Mgalega. De onderzoeksresultaten worden nu verwerkt. Zodra ze bekend zijn worden ze hier geplaatst.