Monthly Archives: September 2018

Nieuwe IV-unit

Met financiële steun van Stichting Imelda-Nolet is de IV-unit van Ndala gerenoveerd. Al jaren werden infusie vloeistoffen gemaakt met behulp van destillatie. De apparatuur was verouderd en lastig te repareren. Dit gaf soms lastige situaties, want vloeistoffen zijn van essentieel belang voor  patiënten met uitdoging of patiënten die geopereerd moeten worden.

Het nieuwe gebouw voldoet aan alle eisen om veilig vloeistoffen te bereiden, met gescheiden ruimtes voor het steriliseren van flessen en het klaarmaken van vloeistof. Dat gebeurt nu via een ander proces (osmose), met dezelfde apparatuur als veel andere ziekenhuizen in Tanzania. Op deze manier zijn reserve-onderdelen en monteurs makkelijk beschikbaar in het geval van technische problemen. Twee werknemers zijn getraind in het gebruik in het KCMC in Moshi, waar de St Luke foundation het gebruik van deze methode in Tanzania coördineert.

De gerenoveerde IV unit van buitenaf

De ruimte met de autoclaaf om de flessen te steriliseren

De ruimte om steriele vloeistoffen te maken

Nieuwe arts in Ndala

Van de 3 artsen die vanaf 2013-2014 in Ndala hebben gewerkt, zijn er recent helaas 2 “weggekaapt” door het ministerie van gezondheid; zij werken nu in overheidsziekenhuizen. Dat betekent dat vanaf april 2018 er nog maar 1 medical officer in Ndala werkte; Sr. Dr. Christina Mpunda. Zij verdeelde de diensten samen met de ervaren assistant medical officers Joseph Lugumila en Merius Ordass.

Gelukkig heeft zij sinds juli versterking gekregen van Fr. Dr. Paul Steve Chobo, die ondertussen wel nog veldonderzoek moet doen in het kader van zijn Master of Public Health.

Fr. Paul Chobo werkte van 2010-2012 als gezondheidscoördinator van de Katholieke kerk in het aartsbisdom Tabora. waarna hij begon aan zijn opleiding als arts. Deze opleiding is voor een deel financieel gesteund door de Tabora Stichting, evenals het huidige onderzoek.

In de plaatsingsbrief van Mgr. Paul Ruzoka, aartsbisschop van Tabora, staat beschreven dat Dr. Chobo ook pastorale werkzaamheden in de parochie van Ndala zal vervullen en op die manier de gemeenschap van Ndala zal dienen volgens het oude adagium “een gezonde geest in een gezond lichaam”.

Fr. Dr. Chobo bij het afscheid van George en Gon Joosten-Nienhuys in 2017.

2 co-assistenten uit het UMCG, samen met Fr. Dr. Chobo en Sr. Dr. Christina aan het bed bij een patiënte.